Trang chủ
Trang tuyển sinh các đơn vị
Tuyển sinh sau đại học
Tuyển sinh ĐH, CĐ 2016
Tuyển sinh VLVH
Liên hệ

Danh sách ứng viên nghiên cứu sinh của Đại học Đà Nẵng đợt 2 năm 2016 (Nov 9 2016 10:26AM)


Đại học Đà Nẵng thông báo danh sách các ứng viên nghiên cứu sinh của Đại học Đà Nẵng đợt 2 năm 2016 tại đây.

Kế hoạch họp các tiểu ban chuyên môn xét tuyển đề cương NCS:

- Thời gian: Ngày 26, 27/11/2016

- Địa điểm: Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng